baner

OGŁOSZENIA STAŁE


INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
dotycząca szczepień przeciw grypie w sezonie 2018/2019

Na posiedzeniu Zarządu HFOZ i PS w dniu 26.09.2018 r. przyjęto, że szczepienia ochronne p/grypie w sezonie 2018/2019 szczepionką Vaxigrip Tetra będą przeprowadzone na następującej zasadzie:

Akcją zostają objęci Darczyńcy Fundacji i osoba przez nich wskazana, przy czym:

 • zaszczepienie szczepionką Vaxigrip Tetra nie wymaga dopłaty przez Darczyńcę,
 • natomiast osoba wskazana - ponosi 50% kosztów szczepienia, tj. 23 zł.
 • Osoby chcące skorzystać ze szczepień na powyższej zasadzie zgłaszają się bezpośrednio do
  Gabinetu Zabiegowego w Centrum Medycznym Ujastek, pawilon B, gabinet nr 33,
  który jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00. – 17.00.


  INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

  HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  dotycząca wykonania tomografii komputerowej oka (OCT)

  W oparciu o ustalenia wynikające z Umowy zawartej w dniu 20.01.2017 r. pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego a Hutniczą Fundacją Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej - istnieje możliwość przyspieszenia dla Darczyńców Fundacji (wg stanu w dniu 31.12.2016 r.) terminu wykonania tomografii komputerowej oka (OCT), stosownie do przedstawionego przez Szpital Harmonogramu badań.

  Warunkiem wykonania badania OCT jest posiadanie przez Darczyńcę skierowania (wystawionego przez lekarza okulistę), z którym należy się zgłosić osobiście do Biura Fundacji z siedzibą w Centrum Medycznym Ujastek,
  II p., pok.218 (od poniedziałku do środy w godz. 9.00 -14.00)
  lub zadzwonić pod nr tel. 12 290 41 58.

  Ilość miejsc ograniczona.


  INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

  HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  dotycząca badań rezonansem magnetycznym

  W oparciu o ustalenia wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Medycyną Prywatną Ujastek Sp. z o.o. a HFOZ i PS wprowadza się możliwość sfinansowania oraz ustalenia terminu badania rezonansem magnetycznym /MRI/, wg poniższych zasad.

  Zasady korzystania z nowej formy pomocy Fundacji:

  Z badania będzie mógł skorzystać Darczyńca Fundacji /wg Wykazu na dzień 31.12.2016 r./ , który:

 • zgłosi pisemnie wniosek do Biura HFOZ i PS , po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 12 290 41 58.
 • posiada skierowanie na to badanie od lekarza specjalisty z dopiskiem „pilne” /cito/ , którego kopię dołączy do wniosku, o którym mowa w pkt.1,
 • nie posiada wystawionej przez lekarza rodzinnego Karty DiLO /w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej/,
 • zobowiąże się do poniesienia kosztu podania kontrastu /orientacyjnie ok. 210 zł./ w przypadku, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania badania.
 • Dodatkowo informujemy, że termin oczekiwania na badanie wynosi ok. 14 dni.

  Ilość miejsc ograniczona.


  INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

  HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  dotycząca badań kolonoskopii

  Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w ramach współpracy ze Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie informuje, że istnieje możliwość skorzystania rozpoczętych już bezpłatnych badań kolonoskopii.

  Zainteresowanych zapraszamy na konsultacje do lekarzy Szpitala , którzy odpowiedzą na każde pytanie.
  Rejestracja pod nr tel. 12 622 95 53 (codziennie w godz. 8-15). Można też zarejestrować się poprzez wysłanie e-maila na adres: badania.pbp@zeromski-szpital.pl lub bezpośrednio w rejestracji szpitalnej – os. Na Skarpie 66.

  Do badań kwalifikują się:

 • wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
 • osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia(rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
 • osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej. Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat!
 • Kolonoskopia to obejrzenie „od środka” całego jelita grubego za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Do badania trzeba odpowiednio oczyścić jelito dokładnej instrukcji lekarz udzieli po ustaleniu terminu badania.

  Ulotka


  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ.