baner

OGŁOSZENIA STAŁE


INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
o badaniach realizowanych w ramach współpracy HFOZ i PS
ze Szpitalem im. Stefana Żeromskiego oraz Centrum Medycznym „Ujastek”

Informacja dla Darczyńców Fundacji o badaniach realizowanych w ramach współpracy Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej ze Szpitalem im. Stefana Żeromskiego oraz Centrum Medycznym „Ujastek” - wykonywanych w:

  Poradni Przyszpitalnej Oddziału Okulistyki

 1. Profilaktyka chorób oczu u pacjentów chorych na cukrzycę.
  Wymagane skierowanie wystawione przez lekarza rodzinnego lub okulistę NFZ.
  /skierowanie do Poradni Okulistycznej Szpitala– przykładowe symbole H34,H35,ZZ01/
 2. Profilaktyka w zakresie jaskry.
  Wymagane skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę NFZ okulistę.
  /skierowanie do Poradni Okulistycznej Szpitala– przykładowe symbole H40, ZZ01/
 3. Badanie komputerowe oka /OCT/.
  Wymagane skierowanie wystawione przez lekarza specjalistę NFZ okulistę.
  /skierowanie do Poradni Okulistycznej Szpitala/
 4. oraz

  Oddziale Chorób Wewnętrznych / w ramach hospitalizacji „jednego dnia”/

 5. Badanie polisomnograficzne u pacjentów w diagnostyce Zespołu
  Obturacyjnego Bezdechu Sennego.
  Wymagane skierowanie do Szpitala wystawione przez lekarza specjalistę
  pulmonologa lub laryngologa NFZ

Uwaga - Wszystkie skierowania muszą być wystawiane ze wskazaniem „PILNE”

Pacjenci Centrum Medycznego „Ujastek” będący Darczyńcami Fundacji, wymagający poszerzonej diagnostyki w chorobach wymienionych w pkt. 1 - 4 oraz posiadający w/wymienione skierowania lekarskie - mogą się zgłaszać w Biurze Fundacji
Centrum Medyczne II p. pok. 218 w poniedziałki, wtorki i środy w godz. 9.00 – 14.00,
w celu ustalenia miejsca oraz terminu wykonania badań.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12 290 41 58

Ilość miejsc ograniczona.


INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
dotycząca szczepień przeciw grypie w sezonie 2019/2020

Na posiedzeniu Zarządu HFOZ i PS w dniu 18.09.2019 r. przyjęto, że szczepienia ochronne p/grypie w sezonie 2019/2020 szczepionką Vaxigrip Tetra będą przeprowadzone na następującej zasadzie:

Akcją zostają objęci Darczyńcy Fundacji i osoba przez nich wskazana, przy czym:

 • zaszczepienie szczepionką Vaxigrip Tetra nie wymaga dopłaty przez Darczyńcę,
 • natomiast osoba wskazana - ponosi 50% kosztów szczepienia, tj. 23 zł.
 • Osoby chcące skorzystać ze szczepień na powyższej zasadzie zgłaszają się bezpośrednio do
  Gabinetu Zabiegowego w Centrum Medycznym Ujastek, pawilon B, gabinet nr 33,
  który jest czynny codziennie od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00. – 17.00.


  INFORMACJA DLA DARCZYNCÓW

  HUTNICZEJ FUNDACJI OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ
  dotycząca badań rezonansem magnetycznym

  W oparciu o ustalenia wynikające z Umowy zawartej pomiędzy Medycyną Prywatną Ujastek Sp. z o.o. a HFOZ i PS wprowadza się możliwość sfinansowania oraz ustalenia terminu badania rezonansem magnetycznym /MRI/, wg poniższych zasad.

  Zasady korzystania z nowej formy pomocy Fundacji:

  Z badania będzie mógł skorzystać Darczyńca Fundacji /wg Wykazu na dzień 31.12.2016 r./ , który:

 • zgłosi pisemnie wniosek do Biura HFOZ i PS , po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu 12 290 41 58.
 • posiada skierowanie na to badanie od lekarza specjalisty z dopiskiem „pilne” /cito/ , którego kopię dołączy do wniosku, o którym mowa w pkt.1,
 • nie posiada wystawionej przez lekarza rodzinnego Karty DiLO /w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej/,
 • zobowiąże się do poniesienia kosztu podania kontrastu /orientacyjnie ok. 210 zł./ w przypadku, gdy jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania badania.
 • Dodatkowo informujemy, że termin oczekiwania na badanie wynosi ok. 14 dni.

  Ilość miejsc ograniczona.


  POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ.