baner

RADA FUNDACJI


Zbigniew Gąska - przewodniczący

Stanisław Ból - v-ce przewodniczący

Jerzy Łąka - sekretarz

Członkowie Rady:

Karolina Muza-Adamiec

Marta Baś

Marian Czajkowski

Krzysztof Pfister


ZARZĄD FUNDACJI


Zarząd:

Krzysztof Stypuła - prezes

lek. med. Alina Fijałkowska - v-ce prezes

Marek Grochal - v-ce prezes

Główna Księgowa:

Elżbieta Karpierz

Biuro Zarządu:

Iwona Kucharska-Beluch - kierownik

Elżbieta Nowak - wolontariusz

Barbara Matiaszewska - wolontariusz

foto

Zarząd Fundacji


Członkowie Rady i Zarządu Fundacji wykonują pracę na jej rzecz całkowicie honorowo,
tzn. bez pobierania jakiegokolwiek wynagrodzenia.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ