baner

Plan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2024
/przyjęty Uchwałą Rady Nr 341/2024 z dnia 20.03.2024./


W roku 2024 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz w dalszym ciągu poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę, w dostosowaniu do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych. Nowe formy i ograniczanie kosztów
Realizowane będą:

 1. Intensyfikacja i ciągłe rozszerzanie zakresu działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym pomocy materialnej w pokrywaniu koszów leczenia, zakupu aparatów słuchowych, leków i sprzętu medycznego oraz rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuowanie współpracy ze Szpitalem Żeromskiego w zakresie:
  badań polisomnograficznych oraz szerokiej profilaktyki chorób oczu /jaskra, cukrzyca/ , badań komputerowych OCT, konsultacji okulistycznych, badań dermatologicznych - videodermatoskopowych.

 6. Realizowanie badań wynikających z Umowy zawartej z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących :

  1/ grupa świadczeń :
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne: mocz, morfologia z rozmazem, lipidogram, OB, TSH, PSA, badanie spirometryczne z opisem oraz oznaczanie poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR/.

  2/ grupa świadczeń w ramach akcji Fundacji, m.in.:
  konsultacje specjalistyczne , kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe /CA-125, CA-19,9 i PSA/, USG jamy brzusznej lub tarczycy.

 7. Współpraca z Diagnostyką Kraków Sp. z o.o. w zakresie organizacji i przeprowadzania badań dla darczyńców Fundacji, pracowników AMP mieszkańców Krakowa , w tym badania:

  • przeciwciał HCV,
  • markerów nowotworowych
  i innych wybranych pakietów.
 8. Kontynuowanie współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Moje Nerki w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /14.03.2024 r./ oraz udział w akcji poprzez pokrycie kosztów wykonania 500 badań poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR w celu jak najszybszego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

 9. Organizacja i przeprowadzenie akcji z okazji Światowego Dnia Zdrowia /7.04.2024 r./ jako profilaktyki przeciwnowotworowej.

 10. Utrzymanie stałej współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych w ramach Tygodnia Zdrowia dla pracowników.

 11. Rozwijanie dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Nowe kadencje, nowe wyzwania, w tym w szczególności z radami i zarządami 5 -ciu dzielnic nowohuckich, w zakresie możliwości skorzystania przez mieszkańców z bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 12. Kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2023 na działania statutowe Fundacji.

 13. Zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji linku do strony MF, gdzie można będzie dokonać rozliczenia podatku za rok 2023 z przekazaniem 1,5% na rzecz naszej Fundacji oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy księgowej w tym zakresie.

 14. Bieżące prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz Facebooka.

 15. Zamieszczanie w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji.

 16. Szeroki mailing informujący o działalności Fundacji.


Zarząd HFOZ i PS w roku 2024 będzie kontynuował dotychczasowy zakres działania, dostosowując go do aktualnych potrzeb i możliwości. Realizacja zadań przy pomocy posiadanych narzędzi, jednocześnie mając na uwadze posiadane narzędzia i zasobów.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego, darczyńców oraz mieszkańców Krakowa.


Jak zawsze będziemy kłaść duży nacisk na działalność informacyjną, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1,5 % podatku należnego od dochodów osób fizycznych za rok 2023.


Kraków, dnia 12.03.2024 r. Podpisali:

Prezes Zarządu

Krzysztof Stypuła

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Jadwiga SterkowiecPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2023


W roku 2023 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę , w dostosowaniu do uwarunkowań zewnętrznych.
Realizowane będą:

 1. Intensyfikacja i ciągłe rozszerzanie zakresu działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym pomocy materialnej w pokrywaniu koszów leczenia, zakupu aparatów słuchowych, leków i sprzętu medycznego oraz rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuowanie współpracy ze Szpitalem Żeromskiego w zakresie:
  badań polisomnograficznych oraz szerokiej profilaktyki chorób oczu /jaskra, cukrzyca/ i badań komputerowych OCT.

 6. Realizowanie badań wynikających z Umowy zawartej z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących :

  1/ grupa świadczeń :
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne: mocz, morfologia z rozmazem, lipidogram, OB, TSH, PSA, badanie spirometryczne z opisem oraz oznaczanie poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR/.

  2/ grupa świadczeń w ramach akcji Fundacji, m.in.:
  konsultacje specjalistyczne , kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe /CA-125, CA-19,9 i PSA/, USG jamy brzusznej lub tarczycy.

 7. Współpraca z Diagnostyką Kraków Sp. z o.o. w zakresie organizacji i przeprowadzania badań dla darczyńców Fundacji, pracowników AMP mieszkańców Krakowa , w tym badania:

  • w kierunku SARS-CoV-2,
  • Przewlekłej Choroby Nerek,
  • markerów nowotworowych
  i innych wybranych pakietów.
 8. Kontynuowanie współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Dializowanych - aktualnie Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki /OSMN/, w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /9.03.2023 r./ oraz udział w akcji poprzez pokrycie kosztów wykonania 500 badań poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR w celu szybkiego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

 9. Przygotowanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia /7.04.2023 r./ akcji w kierunku profilaktyki p/nowotworowej.

 10. Utrzymanie stałej współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych w ramach Tygodnia Zdrowia dla pracowników oraz dla dzieci z Przedszkola AMP.

 11. Rozwijanie dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami 5 -ciu dzielnic nowohuckich, w zakresie możliwości skorzystania przez mieszkańców z bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 12. Kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1,5 % podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 13. Zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji linku do strony MF, gdzie można będzie dokonać rozliczenia podatku za rok 2022 z przekazaniem 1% na rzecz naszej Fundacji oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy księgowej w tym zakresie.

 14. Bieżące prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz Facebooka.

 15. Zamieszczanie w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji.


Zarząd HFOZ i PS w roku 2023 będzie kontynuował dotychczasowy zakres działania, dostosowując go do aktualnych potrzeb i możliwości, mając jednocześnie na uwadze posiadane narzędzia w celu ich realizacji.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego, darczyńców oraz mieszkańców.


Jak zawsze będziemy kłaść duży nacisk na działalność informacyjną, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1,5 % podatku należnego od dochodów osób fizycznych za rok 2023.


Kraków, dnia 14.03.2023 r. Podpisali:

Prezes Zarządu

Krzysztof Stypuła

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Jadwiga SterkowiecPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2022


W roku 2022 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę , w dostosowaniu do uwarunkowań zewnętrznych.
Realizowane będą:

 1. Intensyfikacja i ciągłe rozszerzanie zakresu działań w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym pomocy materialnej w pokrywaniu koszów leczenia, zakupu aparatów słuchowych, leków i sprzętu medycznego oraz rehabilitacji

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalszą współpracę z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuowanie współpracy ze Szpitalem Żeromskiego w zakrsie:
  badań polisomnograficznych oraz szerokiej profilaktyki chorób oczu /jaskra, cukrzyca/ i badań komputerowych OCT.

 6. Realizowanie badań wynikających z Umowy zawartej z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących :

  1/ grupa świadczeń :
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne: mocz, morfologia z rozmazem, lipidogram, OB, TSH, PSA, badanie spirometryczne z opisem oraz oznaczanie poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR/.

  2/ grupa świadczeń w ramach akcji Fundacji, m.in.:
  konsultacje specjalistyczne , kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe /CA-125, CA-19,9 i PSA/, USG jamy brzusznej lub tarczycy.

 7. Współpraca z Diagnostyką Kraków Sp. z o.o. w zakresie organizacji i przeprowadzania badań dla darczyńców Fundacji, pracowników AMP mieszkańców Krakowa , w tym badania:

  • w kierunku SARS-CoV-2,
  • Przewlekłej Choroby Nerek,
  • markerów nowotworowych
  i innych wybranych pakietów.
 8. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Dializowanych - OSOD w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /10.03.2022 r./ oraz udział w akcji poprzez pokrycie kosztów wykonania 500 badań poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR w celu szybkiego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

 9. Przygotowanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia /7.04.2022 r./ akcji profilaktycznej w kierunku profilaktyki p/nowotworowej /dla kobiet – marker jajnika oraz dla mężczyzn – PSA, w kierunku raka prostaty/.

 10. Utrzymanie stałej współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych w ramach Tygodnia Zdrowia dla pracowników oraz dla dzieci z Przedszkola AMP.

 11. Rozwijanie dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami 5 -ciu dzielnic nowohuckich, w zakresie możliwości skorzystania przez mieszkańców z bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 12. Kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 13. Zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji linku do strony MF, gdzie można będzie dokonać rozliczenia podatku za rok 2021 z przekazaniem 1% na rzecz naszej Fundacji oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy księgowej w tym zakresie.

 14. Bieżące prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz Facebooka.

 15. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji.


Zarząd HFOZ i PS w roku 2022 będzie kontynuował dotychczasowy zakres działania, dostosowując go do aktualnych zapotrzebowań i możliwości, mając jednocześnie na uwadze posiadane narzędzia w celu ich realizacji, z przestrzeganiem wszelkich ewentualnych wytycznych związanych z pandemią.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego, darczyńców oraz mieszkańców.


Będziemy kłaść duży nacisk na działalność informacyjną, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych za rok 2022, mając na uwadze wprowadzone przepisy Polskiego Ładu w sferze podatków oraz zapowiadanym przez Rząd wyrównywaniem środków do poziomu otrzymanych przychodów z 1% za rok 2021 z przeznaczeniem na działalność statutową Organizacji pożytki publicznego.


Kraków, dnia 9.03.2022 r. Podpisali:

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2021


W roku 2021 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę, w dostosowaniu do uwarunkowań spowodowanych pandemią koronawirusa i obowiązujących w tym zakresie wytycznych.
Realizowane będą:

 1. Poszerzanie zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu aparatów słuchowych, leków i sprzętu medycznego oraz rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuowanie współpracy ze Szpitalem Żeromskiego w zakresie:
  badań polisomnograficznych, profilaktyki chorób oczu, pomocy w zakupie aparatury i sprzętu ochrony osobistej personelu medycznego.

 6. Kontynuację Umowy zawartej z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących:

  1/ grupa świadczeń /poza rejestracją w Fundacji/:
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne: mocz, morfologia z rozmazem, lipidogram, OB, TSH, PSA, badanie spirometryczne z opisem oraz oznaczanie poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR/.

  2/ grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji Fundacji/ m.in.:
  konsultacje specjalistyczne , kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi markery nowotworowe /jajnika i prostaty/.

 7. Współpraca z Diagnostyką Kraków Sp. z o.o. w zakresie badań dla darczyńców Fundacji, pracowników AMP mieszkańców Krakowa , w tym badania:

  • w kierunku SARS-CoV-2,
  • Przewlekłego Choroby Nerek,
  • markerów nowotworowych.
 8. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Dializowanych - OSOD w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /11.03.2021 r./ oraz udział w akcji poprzez pokrycie kosztów 500 badań w kierunku poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR.

 9. Przygotowanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia akcji profilaktycznej w kierunku profilaktyki p/nowotworowej /dla kobiet – marker jajnika oraz dla mężczyzn – PSA, w kierunku raka prostaty/.

 10. Przekazanie wraz z AMP S.A. darowizny celowej na zakup przenośnego aparatu USG dla pacjentów Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Stefana Żeromskiego.

 11. Utrzymanie stałej współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników.

 12. Rozwijanie dalszej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami 5 -ciu dzielnic nowohuckich, w zakresie możliwości skorzystania z bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 13. Kontynuacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 14. Zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji linku do strony MF, gdzie można będzie dokonać rozliczenia podatku za rok 2020 z przekazaniem 1% na rzecz naszej Fundacji oraz informacji o możliwości skorzystania z pomocy księgowej w tym zakresie.

 15. Bieżące prowadzenie strony internetowej Fundacji oraz Facebooka.

 16. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji.


Zarząd HFOZ i PS w roku 2021 będzie kontynuował dotychczasowy zakres działania, dostosowując go do aktualnych zapotrzebowań i możliwości, mając jednocześnie na uwadze posiadane narzędzia w celu ich realizacji, z przestrzeganiem wszelkich wytycznych związanych z pandemią koronawirusa.
Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego, darczyńców oraz mieszkańców.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych.


Kraków, dnia 15.02.2021 r.Plan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2019


W roku 2019 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność
oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Poszerzanie dotychczasowego zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego oraz rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalszą współpracę z placówkami medycznymi.

 5. Zacieśnienie i poszerzenie współpracy ze Szpitalem Żeromskiego /w tym kontynuacja badań komputerowych OCT oka/.

 6. Kontynuację Umowy zawartej z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących:

  I grupa świadczeń /poza rejestracją w Fundacji/:
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne: mocz, morfologia z rozmazem, lipidogram, OB, Tsh, Psa, badanie spirometryczne z opisem oraz oznaczanie poziomu kreatyniny z wyliczeniem wskaźnika eGFR/.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji Fundacji/:
  Konsultacje dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe /jajnika i prostaty/ oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa świadczeń zlecanych dodatkowo:
  badania dla dzieci z Przedszkola AMP Akademia Pociech /m.in.: konsultacje ortopedyczne, badania wzroku, pomiar wagi i ciśnienia/.

  IV grupa /wg odrębnych zasad/:

  • Rezonans magnetyczny /MRI/,

 7. Przygotowanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia /7.04./ szerokiej, samodzielnej akcji profilaktycznej dla mieszkańców pięciu dzielnic nowohuckich w kierunku profilaktyki p/nowotworowej /dla kobiet – marker jajnika oraz dla mężczyzn – PSA, w kierunku raka prostaty/.

 8. W roku 2019 Fundacja planuje zorganizować także akcje profilaktyczne dla m.in.:

  • NSZZ Solidarność AMP – maj 2019 oraz NSZZ Pracowników AMP – wrzesień 2019 - w ramach organizowanych Festynów,
  • użytkowników Ogrodów Działkowych, os. Wandy – V/,
  • mieszkańców Dz. XVIII Nowa Huta – czerwiec 2019 r., w ramach obchodów Dni Nowej Huty,
  • mieszkańców Dzielnicy Mistrzejowic /na prośbę Sp-ni Mieszkaniowej/ - lipiec,
  • mieszkańców Oświecenia, na prośbę Rady Dzielnicy XV - wrzesień.
 9. Rozszerzanie współpracy z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze w zakresie realizowanych akcji profilaktycznych na rzecz ochrony zdrowia.

 10. Kontynuowanie badań w kierunku dofinansowania badań w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek, ramach Światowego Dnia Nerek.

 11. Utrzymanie stałej współpracy z ArcelorMittal Poland S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników /Dzień Hutnika, Tydzień BHP, Tydzień Zdrowia/.

 12. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami 5-ciu dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 13. Intensyfikację działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 14. Zakup programu do rozliczania Pit-ów za rok 2018 oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 15. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji.


Zarząd HFOZ i PS w roku 2019 będzie kontynuował i rozszerzał dotychczasowy zakres działania, dostosowując go do aktualnych zapotrzebowań i możliwości, mając jednocześnie na uwadze posiadane narzędzia w celu ich realizacji.


Zarząd rozważy wsparcie realizacji poszerzonych zadań Fundacji poprzez pozyskanie nowych Wolontariuszy, gotowych świadczyć pomoc.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska krakowskiego, hutniczego i darczyńców. Zarząd zintensyfikuje proponowane działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania proponowanych z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych.


Zarząd uważa, ze koniecznym dla rozszerzenia działalności Fundacji jest większe zaangażowanie Fundatorów, w tym głównie ArcelorMittal Poland S.A.


W roku 2019 Zarząd w akcjach informacyjnych kładł będzie szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji również poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych bezpłatnych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 13.02.2019 r.

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2018


Plan działania Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na rok 2018 /Przyjęty Uchwałą Rady Fundacji Nr 294/2018 z dnia 21.03.2018 r./


W roku 2018 Zarząd HFOZ i PS prowadzić będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwać nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Stałe poszerzanie dotychczasowego zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym, pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji.

 3. Kontynuowanie działań w udostępnianiu i prowadzeniu subkont.

 4. Dalszą współpracę z placówkami medycznymi.

 5. Kontynuację Umowy zawartej w roku 2017 z Centrum Medycznym Ujastek w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących :

  I grupa świadczeń /poza rejestracją w Fundacji/:
  szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne mocz, morfologii z rozmazem, OB, tsh, psa, badanie spirometryczne z opisem oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek /kreatynina z eGFR.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji Fundacji/:
  kompleksowe konsultacje okulistyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz z badaniem i cytologią/, USG piersi, markery nowotworowe, oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa świadczeń zlecanych dodatkowo:
  badania dla dzieci z Przedszkola AMP Akademia Pociech /konsultacje ortopedyczne, badania wzroku, pomiar ciśnienia/.

  IV grupa / wg odrębnych zasad/:

  • Rezonans magnetyczny / MRI/,
  • komputerowe badanie oka/OCT/.

  W związku z planowanym zakupem polisomnografu dla Szpitala im. St. Żeromskiego w Krakowie dodatkowo w ramach jego bezpłatnego użyczenia – Fundacja poszerzy w/w grupę świadczeń dla swoich darczyńców o możliwość wykonania badania w zakresie bezdechu sennego.

 6. W roku 2018 Fundacja zorganizuje także akcje profilaktyczne dla m.in.:

  • NSZZ Solidarność AMP – V oraz NSZZ Pracowników AMP /IX/ - w ramach organizowanych Festynów,
  • użytkowników Ogrodów Działkowych, os. Wandy – V/,
  • mieszkańców Dz. XVIII Nowa Huta - VI , w ramach obchodów Dni Nowej Huty,
  • mieszkańców Dzielnicy Mistrzejowic /na prośbę Sp-ni Mieszkaniowej - VI/,
  • mieszkańców Oświecenia, na prośbę Rady Dzielnicy XV - IX.
 7. Zakup aparatury medycznej i jej nieodpłatne użyczenie Szpitalowi im.Stefana Żeromskiego.

 8. Rozszerzanie działalności poprzez współpracę z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności realizowanej na rzecz ochrony zdrowia.

 9. Kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem Osób Dializowanych - OSOD w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek – w ramach Światowego Dnia Nerek /8.III.2018 r./.

 10. Dalszą współpraca z ArcelorMittal Poalnd S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników /Dzień Hutnika, Tydzień BHP, Tydzień Zdrowia/.

 11. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 12. Intensyfikację działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym pozyskiwanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 13. Zakup programu On line Firmy Infonetax do rozliczania Pit-ów za rok 2017, ze wskazaniem Nr KRS naszej Fundacji oraz licznikiem wejść na stronę oraz umożliwienie skorzystania z niego środowisku AMP S.A. poprzez mailing do pracowników oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 14. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji


Zarząd HFOZ i PS w roku 2018 będzie kontynuował i rozszerzał wszelkie dotychczasowe działania, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań i możliwości.


Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana przez Fundatorów oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego i darczyńców. Zarząd będzie intensyfikował działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania już funkcjonujących z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych.


W tym zakresie – w związku ze zmianą przepisów dot. rozliczeń podatku dochodowego przez Pracodawców – Fundacja wystosuje indywidualne pisma do 460 pracowników Oddział Kraków zawierające informacje o działaniach Fundacji oraz z prośbą o rozważenie przekazania 1% podatku należnego na rzecz HFOZ i PS.


W roku 2018 Zarząd w tej akcji informacyjnej będzie kładł szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji również poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych bezpłatnych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 21.02.2018 r.

Wiceprezes Zarządu

lek.med. Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPlan działania Zarządu HFOZ i PS na rok 2017


Plan działania Zarządu Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej na rok 2017 /zatwierdzony na wniosek Zarządu przez Radę Fundacji Uchwałą Nr 285/2017 z dnia 22.03.2017 r./


W roku 2017 Zarząd HFOZ i PS prowadził będzie dotychczasową działalność oraz poszukiwał nowych rozwiązań, uwzględniając dotychczasową politykę tj.:

 1. Stałe poszerzanie zakresu profilaktyki prozdrowotnej.

 2. Udzielanie osobom indywidualnym, pomocy materialnej w pokrywaniu koszów m.in. leczenia, zakupu leków i sprzętu medycznego, kosztów rehabilitacji, zakładaniu subkont.

 3. Dalsza współpraca z placówkami medycznymi.

 4. Analiza i renegocjacja umowy z Centrum Medycznym w zakresie wykupu świadczeń medycznych z rozszerzeniem dotychczasowego pakietu, dla realizacji działań w zakresie profilaktyki zdrowia, obejmujących:

  I grupa świadczeń /poza rejestracją/:
  Szczepienia ochronne przeciw żółtaczce i grypie /wraz z kwalifikacją lekarską/, badania laboratoryjne, badanie spirometryczne z opisem lekarza oraz badania w kierunku wczesnego wykrywania Przewlekłej Choroby Nerek.

  II grupa świadczeń /z rejestracją w ramach akcji/:
  Kompleksowe konsultacje okulistyczne, dermatologiczne, endokrynologiczne, diabetologiczne, urologiczne, kompleksowe badania dla kobiet / USG ginekologiczne wraz zbadaniem i cytologią, USG piersi, markery nowotworowe, oraz pakiety rehabilitacyjne.

  III grupa /wg odrębnych zasad/:
  Rezonans magnetyczny / MRI/ oraz komputerowe badanie oka/OCT/.

 5. Zakup aparatury medycznej i jej nieodpłatne użyczanie placówkom Medycznym na zasadach praktykowanych w latach ubiegłych.

 6. Rozszerzanie działalności poprzez współpracę z Fundacjami i Stowarzyszeniami o podobnym charakterze działalności realizowanej na rzecz ochrony zdrowia.

 7. Dalsze kontynuowanie współpracy ze Stowarzyszeniem OSOD w kierunku wczesnego wykrywania PCHN.

 8. Dalsza współpraca z ArcelorMittal Poalnd S.A. w zakresie organizowania akcji prozdrowotnych dla pracowników.

 9. Rozwijanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, w tym w szczególności z radami i zarządami dzielnic nowohuckich, w tym współudział w organizowanych dla mieszkańców Festynach, z zapewnieniem możliwości bezpłatnych badań w akcjach profilaktycznych.

 10. Intensyfikacja działań w zakresie pozyskiwania środków na działalność, w tym 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na działania statutowe Fundacji.

 11. Zakup programu On line Firmy Infonetax do rozliczania Pit-ów za rok 2016, ze wskazaniem Nr KRS naszej Fundacji oraz licznikiem wejść na stronę oraz umożliwienie skorzystania z niego środowisku AMP S.A. poprzez mailing do pracowników oraz zamieszczenie na stronie internetowej Fundacji.

 12. Zamieszczanie w Głosie – Tygodniku Nowohuckim, w biuletynach związkowych, na stronie internetowej Fundacji oraz w formie mailingu informującego pracowników AMP S.A. o bieżących działaniach Fundacji


Zarząd HFOZ i PS w roku 2017 będzie kontynuował i rozszerzał wszelkie dotychczasowe działania, dostosowując je do aktualnych uwarunkowań i możliwości. Wszelkie działania mają na celu realizację podstawowych funkcji Fundacji, dla których została powołana oraz oczekiwań otoczenia, środowiska hutniczego i darczyńców. Zarząd będzie intensyfikował działania w kierunku poszukiwań nowych rozwiązań oraz udoskonalania już funkcjonujących z zakresu profilaktyki medycznej, dostosowując je do potrzeb oraz oczekiwań w tym zakresie.


Ważną dziedziną będzie kontynuacja działalności informacyjnej, która jest niezbędna do pozyskiwania przychodów z 1% podatku należnego od dochodów osób fizycznych. W roku 2017 Zarząd w tej akcji informacyjnej będzie kładł szczególny nacisk na środowisko hutnicze, zachęcając dodatkowo hutników do dokonywania wpłat na rzecz Fundacji, poprzez możliwość skorzystania z licznie organizowanych akcji profilaktycznych.


Kraków, dnia 25.01.2017 r.

Wiceprezes Zarządu

Alina Fijałkowska

Wiceprezes Zarządu

Marek Grochal

Prezes Zarządu

Krzysztof StypułaPOWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ